Mosiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Nasza kancelaria to zespół doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów z siedzibą w Płocku

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych przed polskimi sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działamy na terenie apelacji warszawskiej oraz łódzkiej, nie mniej prowadzimy postępowania również na terenie całego kraju, w zależności od potrzeb klientów.

Reprezentujemy zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne.

Współpraca z przedsiębiorcami to nie tylko spory sądowe ale również ich kompleksowa obsługa prawna. W jej zakres, poza bieżącymi sprawami, związanymi z analizą i przygotowywaniem umów, opiniami prawnymi w sprawach pracowniczych, gospodarczych i podatkowych wchodzą również tworzenie nowych podmiotów, przekształcenia istniejących, podziały, fuzje, kompleksowe analizy prawne.

W ramach oddzielnej praktyki kancelaria zajmuje się również – we współpracy z jednym ze swoich klientów – załatwianiem od strony formalnoprawnej pozwoleń na pracę na terenie Polski dla cudzoziemców.

Serdeczenie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.

Główne Dziedziny Specjalizacji

PROCES SĄDOWY

Nasi prawnicy przedstawią Ci rzetelną analizę sprawy i realistyczną ocenę sytuacji. Nie będziemy bez analizy zabierać się za sprawę i zapewniać Cię o przyszłym sukcesie. Pokażemy Ci słabe punkty w Twojej sprawie, wyjaśnimy strategię, będziesz miał na bieżąco przesyłane pisma skierowane przez nas do sądu jak i pisma Twojego przeciwnika. Przez cały proces sądowy, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia a potem ewentualnej egzekucji wyroku przejdziesz razem z naszymi prawnikami.

PRAWO SPÓŁEK

Prowadzimy doradztwo i czynności związane z zakładaniem spółek prawa handlowego (również w systemie S-24) ich łączeniem, przekształcaniem czy podziałem. Nadzorujemy  działalność korporacyjną naszych klientów poprzez obsługę prawną zgromadzeń wspólników czy akcjonariuszy, wydając opinie prawne w skomplikowanych korporacyjnych stanach faktycznych i prawnych. Prowadzimy też likwidację spółek oraz wspomagamy zarządy w postępowaniach upadłościowych.

ROZWODY I SPRAWY RODZINNE

Specyfika spraw rozwodowych i rodzinnych to przede wszystkim przyjęcie na samym początku sprawy odpowiedniej taktyki, po to by osiągnąć założony przez klienta cel postępowania. Sprawy rozwodowe często są bardzo skomplikowane i toczą się długo. W takich przypadkach będziemy bronić Twoich interesów przed wymiarem sprawiedliwości od początku sprawy do jej samego końca.

PRAWO UMÓW I KONTRAKTÓW GOSPODARCZYCH

Przygotowujemy dla klientów projekty umów, analizujemy te już zawarte, wskazując na konsekwencje przyjętych zapisów oraz potencjalne wyjścia z konfliktowych sytuacji. Sporządzamy opinie prawne dla skomplikowanych stanów prawnych i oczywiście występujemy w imieniu klientów w sporach ze stronami zawartych przez nich umów, tak na etapie negocjacji czy mediacji jak i przed sądami cywilnymi i gospodarczymi.

Zespół

mosiński kancelaria radców prawnych i adwokatów płock

Andrzej Mosiński
Radca Prawny

Specjalizuje się w procesach gospodarczych z kontraktów budowlanych oraz cywilnych procesach odszkodowawczych, w szczególności w zakresie szkód medycznych czy wypadkowych. Prowadzi ponadto sprawy o roszczenia wynikające z zawieranych przez klientów umów tak cywilnych jak  i gospodarczych. Prowadzi również sprawy rozwodowe, w szczególności rozwody przedsiębiorców.

andrzej mosiński radca prawny płock
kinga olszewska radca prawny płock zdjęcie

Kinga Olszewska
Radca Prawny

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw konsumentów, prawa nieruchomości, prawa spadkowego oraz prawa wekslowego. Analizuje i przygotowuje kontrakty budowlane oraz inne szczegółowe umowy tak dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Prowadzi procesy sądowe w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.

Kazimierz Mosiński
Adwokat

Specjalizuje się w obronach karnych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu oraz innych procesach karnych wytaczanych tak przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Broni osoby z kierownictwa budów oskarżane o przyczynienie się do wypadków czy katastrof budowlanych. Prowadzi ponadto sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy rozwodowe oraz sprawy związane z podziałem majątku.

zdjęcie kazimierz mosiński adwokat płock
zdjęcie ewelina bieniek-garstka radca prawny płock

Ewelina bieniek-garstka
Radca Prawny

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności rodzinnych, dotyczących dobra dziecka. Ponadto posiada szeroką wiedzę cywilistyczną w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym służeboności przesyłu. Do jej zadań w Kancelarii należy przygotowywanie projektów pozwów, projektów umów czy projektów opinii prawnych.

Patrycja mizak
kierownik biura

Organizuje pracę biura kancelarii i kontakty z jej klientami. Wykonuje również, jak pozostali, pracę merytoryczną tworząc pisma przygotowawcze poprzedzające etap skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Koordynuje współpracę kancelarii z komornikami prowadzącymi egzekucje należności klientów. Dba o bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi, niezbędny do korzystnego dla klienta postępowania egzekucyjnego.

zdjęcie patrycja mizak kierownik biura płock

Kontakt

Telefony

+48 24 2628500 +48 24 2641424 +48 22 2502307 fax +48 22 2578910

ul. Grodzka 6/3 09-409 Płock

NIP: 774-000-86-34, KRS 0000247911

E-mail

sekretariat@mkancelaria.pl ; andrzej.mosinski@mkancelaria.pl

Godziny otwarcia:

Pon-Czw: 9.00-17.00 Pt: 9.00-15.00

Jesteśmy także dostępni na LinkedIn