radca prawny płock

PROCES SĄDOWY

Wydaje się, iż spór w branży telekomunikacyjnej czy energetycznej najlepiej poprowadzi prawnik czy kancelaria specjalizująca się w danej dziedzinie prawa. To nieprawda. Prawnicy zajmujący się doradztwem w wąskich dziedzinach prawa najczęściej mają małe pojęcie o przygotowaniu strategii procesowej, pismach procesowych, technikach przesłuchiwania świadków itp. jak i samej procedurze cywilnej. Nasi prawnicy przedstawią Ci rzetelną analizę sprawy i realistyczną ocenę sytuacji. Nie będziemy bez analizy zabierać się za sprawę i zapewniać Cię o przyszłym sukcesie. Pokażemy Ci słabe punkty w Twojej sprawie, wyjaśnimy strategię, będziesz miał na bieżąco przesyłane pisma skierowane przez nas do sądu jak i pisma Twojego przeciwnika. Przez cały proces sądowy, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia a potem ewentualnej egzekucji wyroku przejdziesz razem z naszymi prawnikami.

PRAWO SPÓŁEK

Praktycznie wszyscy nasi prawnicy rozpoczynali swoje kariery zawodowe świadcząc usługi dla biznesu. Aktualnie kontynuujemy i rozwijamy ten dział naszej działalności prowadząc doradztwo i czynności związane z zakładaniem spółek prawa handlowego (również w systemie S-24) ich łączeniem, przekształcaniem czy podziałem. Nadzorujemy  działalność korporacyjną naszych klientów poprzez obsługę prawną zgromadzeń wspólników czy akcjonariuszy, wydając opinie prawne w skomplikowanych korporacyjnych stanach faktycznych i prawnych. Prowadzimy też likwidację spółek oraz wspomagamy zarządy w postępowaniach upadłościowych.

ROZWODY I SPRAWY RODZINNE

Specyfika spraw rozwodowych i rodzinnych to przede wszystkim przyjęcie na samym początku sprawy odpowiedniej taktyki, po to by osiągnąć założony przez klienta cel postępowania. Jeżeli nie ma możliwości porozumienia się z małżonkiem tak w sprawie winy rozkładu pożycia małżeńskiego, opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku to konieczność skorzystania z pomocy prawnika wydaje się oczywista, emocje bowiem, które w braku porozumienia narastają, mogą przesłaniać racjonalne podejmowanie decyzji. Sprawy rozwodowe często są bardzo skomplikowane i toczą się długo. W takich przypadkach będziemy bronić Twoich interesów przed wymiarem sprawiedliwości od początku sprawy do jej samego końca.

PRAWO UMÓW I KONTRAKTÓW GOSPODARCZYCH

Dobrze sporządzona umowa a tym bardziej skomplikowany kontrakt gospodarczy to gwarancja ochrony Twoich czy Twojego przedsiębiorstwa interesów,  tak w czasie wykonywania umowy jak i w przyszłości. Przygotowujemy dla klientów projekty umów, analizujemy te już zawarte, wskazując na konsekwencje przyjętych zapisów oraz potencjalne wyjścia z konfliktowych sytuacji. Sporządzamy opinie prawne dla skomplikowanych stanów prawnych i oczywiście  występujemy w imieniu klientów w sporach ze stornami zawartych przez nich umów, tak na etapie negocjacji czy mediacji jak i przed sądami cywilnymi i gospodarczymi. 

PRAWO SPADKOWE

Dla członków rodziny zmarłego  sprawy spadkowa jest często bardzo trudna nie tylko dlatego, że dotyczy zmarłej ukochanej osoby, a także dlatego, że często powoduje konflikt wśród członków rodziny. Prawo do dziedziczenia, czy to na podstawie ustawy czy zgodnie z testamentem często jest kwestionowane w takim konflikcie. Również podział spadku, czy prawo do zachowku  może rodzić konflikty. Nie zawsze uda się uregulowania tych praw dokonać poprzez notarialne poświadczenie dziedziczenia i trzeba udać się do sądu po stwierdzenie nabycia spadku a potem przeprowadzić postępowanie działowe. Rola prawnika w tych aspektach jest naprawdę nie do przecenienia.

PRAWO PRACY

Z racji funkcjonowania kancelarii w obrocie gospodarczym musieliśmy wyspecjalizować się w przepisach prawa pracy począwszy od nadzorowania służb kadrowych w tworzeniu aktów wewnętrznych zakładu pracy, poprzez analizę potencjalnych sytuacji spornych z pracownikami (dyskryminacja w pracy, mobbing) czy związkami zawodowymi (negocjacje przy układach zbiorowych pracy) do reprezentacji zakładu pracy w sporach przed sądami pracy. Nie prowadzimy jednakże tylko postępowań w imieniu pracodawców, reprezentujemy również pracowników, przede wszystkim w sporach sądowych tak z dużymi korporacjami jak i z małymi i średnimi przedsiębiorcami.

PRAWO CYWILNE I KONSUMENCKIE

Czasami zwykła krótka porada prawna potrafi otworzyć oczy na zagrożenia związane z podjęciem przez Ciebie określonych działań, związanych z zawarciem czy odstąpieniem od umowy, szkodą wyrządzoną przez Ciebie, czy też przez Ciebie poniesioną. Pokażemy Ci  sposób rozwiązania Twoich problemów i przejdziemy przez nie razem z Tobą. Z jednej strony zatem uświadamiamy  klientom konsekwencje ich działań związanych z sytuacjami mającymi swoje regulacje w prawie cywilnym, z drugiej zaś wskazujemy na rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem odrębnych regulacji jakimi są uprawnienia konsumentów związane z reklamacją, odstąpieniem od umowy, zawieraniem umów przez internet czy poza siedzibą przedsiębiorstwa.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Obejmujemy swoją działalnością praktycznie całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. Analizujemy umowy zawierane z deweloperami i reprezentujemy klientów w sporach z nimi, szczególnie w przypadkach związanych z opóźnieniem w oddaniu inwestycji, które często rodzą ich odpowiedzialność odszkodowawczą. Nabywanie czy sprzedaż nieruchomości to życiowe decyzje, warto przy nich mieć przy sobie prawnika, który dokonana analizy tak stanu faktycznego jak i prawnego.