Kancelaria to zespół doświadczonych prawników z uprawnieniami (radca prawny/adwokat) oraz aplikantów, z radcą prawnym Andrzejem Mosińskim jako prawnikiem zarządzającym kancelarią. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych przed wszystkimi sądami, obsłudze prawnej przedsiębiorców, analizie umów tak dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Członkami zespołu są: radca prawny Andrzej Mosiński, radca prawny Kinga Olszewska, adwokat Kazimierz Mosiński, aplikant radcowski Ewelina Bieniek-Garstka, aplikant radcowski Mateusz Paczkowski. Kierownikiem biura jest Monika Nowak. Pracujemy jako zespół, analizując i omawiając sprawy z klientem w gronie prawników kancelarii i nie dedykując do sprawy wyłącznie jednej osoby. Proponujemy profesjonalną pomoc procesową i swoje usługi na najwyższym poziomie, wskazując na posiadane przez nasz zespół olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz prawa umów cywilnych i gospodarczych.

 

Wielu klientów uważa, iż spór w branży energetycznej najlepiej poprowadzi prawnik specjalizujący się w prawie energetycznym. To błąd. Prawnik, który na co dzień zajmuje się doradztwem regulacyjnym i przygotowywaniem dokumentów transakcyjnych najczęściej ma małe pojęcie o przygotowaniu strategii procesowej, pism procesowych, technikach przesłuchiwania świadków itp. Za to dobry prawnik procesowy zrobi research prawny z danej dziedziny i zapozna się z biznesowymi aspektami sprawy. Oczywiście, w niektórych ezoterycznych dziedzinach, takich jak np. prawo telekomunikacyjne, optymalna będzie współpraca prawników-specjalistów branżowych z prawnikami procesowymi. Pamiętaj jednak, że współpraca między departamentami w dużych kancelariach wygląda różnie. Fakt, że dana kancelaria ma u siebie zarówno dział prawa farmaceutycznego, czy telekomunikacyjnego, jak też i dział procesowy nie znaczy wcale, że prawnicy tych działów rozmawiają ze sobą.

 

Misja 

Procedura zarówno cywilna, administracyjna jak i karna to zbiór na tyle skomplikowanych przepisów, że tak normalny obywatel jak i przedsiębiorca nie są w stanie - bez ryzyka przegrania procesu - prowadzić sporu sądowego. Dlatego proponujemy profesjonalną pomoc procesową i swoje usługi na najwyższym poziomie, wskazując na posiadane przez nasz zespół olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

Naszą misją jest przede wszystkim pomoc w skomplikowanym systemie prawa polskiego i unijnego tak przedsiębiorcom jak i zwykłym obywatelom naszego kraju. Pomoc tę realizujem tak poprzez zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami polskiego państwa, jak i poprzez bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. 

Klienci

Klientami kancelarii są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy.

Osobom fizycznym doradzamy prowadząc zarówno ich sprawy majątkowe jak i osobiste, w szczególności rozwody, podziały majątku, sprawy spadkowe. Doradzamy i przygotowujemy dla osób fizycznych wnioski o ogłoszenie ich upadłości, prowadzimy sprawy sądowe dotyczące kredytów frankowych, współpracujemy również działając na rzecz osób fizycznych przeciwko ubezpieczycielom w sprawach likwidacji szkód czy to komunikacyjnych czy medycznych, czy majątkowych. 

Przedsiębiorcom doradzamy tak w ich sprawach sądowych, prowadząc je od postępowania przygotowawczego, poprzez sądowe oraz windykacyjne. Prowadzimy też stałą obsługę prawną przedsiębiorców doradzając im w bieżących sprawach, które powstają w toku ich działalności gospodarczej, przygotowując i analizując umowy z kontrahentami, rozwiazując problemy z pracownikami, windykując wierzytelności jak i broniąc klientów przez agresywnymi wierzycielami. Opracowujemy ponadto i prowadzimy od początku do końca zmiany organizacyjne dotyczące form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców tj. przekształcenia, połączenia, podziały spółek, zaś w przypadku problemów współpracujemy przy restrukturyzacji działalności gospodarczej, koordynując działania podmiotów z wyznaczonymi przez sąd czy wybranymi przez przedsiębiorców doradcami restrukturyzacyjnymi.  

W trakcie działalności na rynku, na przestrzeni ostatnich lat, Kancelaria uczestniczyła ponadto i uczestniczy nadal jako doradca prawny w wielu projektach inwestycyjnych wykonując na zlecenie różnych podmiotów analizy prawne, zakładając nowe podmioty czy przekształcając istniejące. 

Zespół

Andrzej Mosiński - radca prawny

Specjalizuje się w procesach gospodarczych z kontraktów budowlanych oraz cywilnych procesach odszkodowawczych, w szczególności w zakresie szkód medycznych czy wypadkowych. Prowadzi ponadto sprawy o roszczenia wynikające z zawieranych przez klientów umów tak cywilnych jak i gospodarczych. Prowadzi również sprawy rozwodowe, w szczególności rozwody przedsiębiorców.

Kazimierz Mosiński - adwokat

Specjalizuje się w obronach karnych  związanych z odpowiedzialnością członków zarządu oraz innych procesach karnych wytaczanych tak przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym.  Broni osoby z kierownictwa budów oskarżane o przyczynienie się do wypadków czy katastrof budowalnych. Prowadzi ponadto sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy rozwodowe oraz sprawy związane z podziałem majątku.

Mateusz Paczkowski - aplikant radcowski 

Specjalizuje się w prawie zamówien publicznych, w jego praktyce mieście się również szeroko rozumiane prawo spółek handlowych, w ramach którego przygotowuje między innymi projekty wniosków klientów kancelarii do rejestru przedsiębiorców. Do jego zadań nalezy również przygotowywanie projektów pozwów, projektów umów czy projektów opinii prawnych. 

Kinga Olszewska - radca prawny

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw konsumentów, prawa nieruchomości, prawa spadkowego oraz prawa wekslowego. Analizuje i przygotowuje kontrakty budowlane oraz inne szczegółowe umowy tak dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Prowadzi procesy sądowe w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych. 

Ewelina Bieniek-Garstka - aplikant radcowski

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności rodzinnych, dotyczących dobra dziecka. Ponadto posiada szeroką wiedzę cywilistyczną w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym służeboności przesyłu. Do jej zadać w Kancelarii należy przygotowywanie projektów pozwów, projektów umów czy projektów opinii prawnych.   

Monika Nowak - kierownik biura 

Organizuje pracę biura kancelarii i kontakty z jej klientami. Wykonuje również jak pozostali pracę merytoryczną, przygotowując projekty pozwów w postępowaniach nakazowym, czy upominawczym, czy poprzedzające je pisma przygotowawcze. Koordynuje ponadto kontakty ze współpracującym z kancelarią biurem detektywistycznym oraz koordynuje współpracę kancelarii z komornikami, prowadzącymi egzekucje należności klientów kancelarii.

MOSIŃSKI Radcowie Adwokaci Doradcy Spółka Jawna ul. Grodzka 6/3, 09-400 Płock, NIP: 774-000-86-34, KRS 0000247911

Telefony: +48 24 2628500 +48 24 2641424 +48 22 2502307  fax +48 22 2578910 

Adresy e-mail:   sekretariat@mkancelaria.pl  ;   andrzej.mosinski@mkancelaria.pl